Nedílná součást naší společnosti

Zboží se neustále přesouvá z místa na místo, do skladů, ze skladů či do obchodů. Je to pohyb, který jen tak nezastavíme, to ví asi každý. Bez takového pohybu by naše